top of page

Jak uvolnit napětí v čelisti

Všimli jste si někdy, jak moc máte čelist v napětí? Jestli během dne tisknete své zuby na sebe nebo jsou zuby mírně oddáleny dalo by se říct v pozici 2dcl vína? Usínáte s uvolněným stiskem zubů nebo si musíte říct povol se, zrelaxuj se?


Napětí, spěch, stres! To jsou všechno faktory, které se promítají do napětí v naší obličejové části, čelist nevyjímaje. Vzpomínám si na období, kdy ještě byly obě moje děti přes den doma a každou chvilku se dohadovaly, honily. Dcera často v obraně před starším silnějším bratrem nasadila takovou fistuli, že mi vstávaly vlasy na hlavě. Uíííííííííí! A při třetím jekotu jsem už cítila, že prostě drtím zuby o sebe a za chvíli asi bouchnu jak papiňák. "Už toho mám plné zuby!" chtělo se mi zakřičet.


Napětí v těle, stres z toho, že se děti mydlí... Mám do toho zasahovat? Nemám? Proč tu nemůže být chvilku klid?! Všechno napětí přenáší směrem do čelisti. Jen si připomeňme situace, kdy se v čelisti zrcadlí naše nálada:

"Už toho mám plné zuby!"

"Procedil jsem mezi zuby..."

"Zatni zuby a vydrž!"

Všechny tyto situace se ukládají do naší čelisti a svaly můžeme opravdu nevědomky drtit zub na zub. Pak jsou svaly obličeje přetížené= zkrácené, bez elasticity a tato "krátkost" tahá za další místa na naší hlavě.

A já jsem pro Vás dnes připravila přehled souvislostí co všechno může přetížený čelistní kloub ovlivnit a také jak o čelist pečovat, aby se z ní napětí uvolnilo.

 

Čelistní kloub je moc zajímavým místem, o kterém jsem donedávna mnoho nevěděla. Vzhledem k tomu, že můj muž i moje dcera v noci skřípou zuby, tak jsem se rozhodla se tomu všemu podívat na zub. Zubařem předepsaná noční plastová ochrana chrupu mne rozhodně nenadchla neboť řeší jen následek skřípaní zuby a nejde k příčině problému, který může být pro stav skloviny až fatální.


Během zkoumání a studování jsem zjistila, že čelist souvisí s:

 • krční páteří,

 • zrakem,

 • polykáním,

 • sluchem,

 • funkcí slinné žlázy,

 • zuby a zubními zákroky.

Exkurze po čelistním kloubu

Čelist je podkovovitá nepárová kost, která se skládá z těla, které tvoří spodní linku našeho obličeje, a ze dvou ramen. Ramena stoupají směrem k uchu a připojují se na lebku. Na Konci ramen najdeme právě čelistní kloub.


Pojďme nejprve čelistní kloub nahmatat. Položte 2 prsty na tvář před vaše ucho, několikrát otevřete a zavřete ústa. Chcete nahmatat místo, kde se "něco" trochu hýbe. Při otevírání úst nám pod prsty vyskočí malý hrbolek. Pozorujte, zda se hrbolek objevuje souměrně co do velikosti, ale také co do rychlosti/ načasování vpravo a nalevo.


K tomu, aby se čelist rozhýbala jsou třeba svaly. A jejich celá řada. Na následujícím obrázku jsou vypsané všechny svaly společně s funkcí, kterou pro čelisti zajišťují.

Dolní čelist se pohybuje nahoru a vzhůru, také vpřed a vzad. Nejvíce pracují svaly zavírající ústa, obzvlášť tehdy kdy jsme pod stresem, tlakem, hněváme se. Na obrázku jsou označeny jako svaly zdvihající čelist.

Zdvihači jsou: sval spánkový (Temporalis m.), sval žvýkací (Masseter m.), střední křídlový sval (Medial pterygoid m.). A když "drtíme zuby", tak tito zdvihači pracují víc jak na 100%.

Svaly, které vrací čelist vzhůru

Uvedené 4 skupiny svalů tedy ovládají čelistní kloub a je Vám jasné, že zde opět musí být rovnováha. Pokud budou zdvihači ze stresu pořád makat, tak svaly otvírači budou mít daleko větší práci zdvihače "přeprat".


Možná jste jistou nerovnováhu vypozorovali během hmatového pozorování vašeho čelistního kloubu. Cítili jste pod prsty vprav i vlevo stejnou a stejně rychlou odezvu? Pravděpodobně ne:). Pak je pravděpodobné, že se liší síla a elastičnost svalů mezi jednotlivými stranami.


A ještě se podívejte, odkud kam alespoň 2 svaly ze skupiny zdvihačů čelisti vedou. Sval spánkový zasahuje z boku lebky, žvýkací sval se rozprostírá mezi lícní kosti a zadní hranou spodní čelisti. Pozici svalů si zapamatujte, abyste věděli kam směřovat naši masáž.


Jak se přetížení kloubu může projevovat v dalších místech?

 1. Přetížený čelistní kloub je vlastně kloub v nerovnovážném svalovém nastavení. Podle obrázku se svalovými skupinami ⬆⬆⬆můžeme usuzovat, že příliš velké napětí spánkového svalu povede k bolestem hlavy.

 2. Čelistní kloub se nachází těsně před naším uchem - zvukovodem. Svaly, které ovládají čelist, jsou ligamenty propojené až do středního ucha. Svaly středního ucha mají stejný vývoj a funkci se žvýkacími a mimickými svaly. V případě obtíží v oblasti ucha, je dobré se podívat na stav "věcí kolem". Pokud Vás trápí šumění nebo pískání v uších, závratě, zvýšená citlivost na zvuky, tak jedním ze spouštěčů může být nerovnováha v čelistním kloubu.

3. Dalším místem, kde lze hledat souvislosti, je krk. Začneme přední částí krku. Pod naší bradou je ve svalech zavěšená kostička nazývaná jazylka. Jak název kosti napovídá, bude jazylka souviset s jazykem. A jazyk má vliv na výslovnost, přísun potravy, polykání atd.


Jazylka je opravdu jen zavěšená ve svalech, není nikam kloubně připojena. Kost je držena shora nadjazylkovými svaly, které vybíhají do dna ústního. Vedou od jazylky na čelist nebo ke spánkové kosti.


Ze spodu se k jazylce upínají podjazylkové svaly, které sestupují dolů k hrudníku. Upínají se na klíční kost, hrudní kost a první žebro, ale také na lopatku .

Pozice jazylky je tedy přímo ovlivněna napětím svalů, ve kterých leží.
4. Další velmi podstatné propojení vycházející od čelistního kloubu se nachází v krční páteři. První dva krční obratle atlas a čepovec svým nastavením reagují na napětí v čelistní oblasti. Čelistní kloub propojuje čelist se spánkovou kostí.

Pokud tedy bude nastavení krční páteře změněno - představte si kolik času nyní lidé tráví u počítačů, tabletů a mobilů, kdy hlava v podstatě visí vpřed ohnutá volně dostupná působení gravitace. Přední strana krku nepracuje a zadní strana krku maká jako blázen aby hlavu gravitaci volně nepředala.

Rovnováha svalů na krku je fuč a jak víte svaly krku souvisí s čelistí, takže následně mizí i rovnováha v čelistním kloubu.

 
Co tedy mohu pro svou čelist udělat?

Nachystala jsem pro Vás snadnou čelistní rozcvičku, během které se naučíte:

 • nalézt čelistní kloub,

 • navnímat svaly, které často dělají neplechu a jak je uvolnit,

 • jak rozproudit lymfu a prokrvit obličej,

 • jak protáhnout jazyk a probudit spojení čelist a krk,

 • jak si srovnat hlavu, aby byly síly svalů během dne vyváženější.

Vzhledem k tomu, že se cviky týkají poměrně citlivé oblasti, která je hodně propojena na centra vnímání rovnováhy umístěných v krčních svalech a v uchu, doporučuji celou rozcvičku cvičit 2x týdně.

18121612_10155256884809127_4067932251443

Katka Machová

pohybový specialista

Miluji pohyb, miluji svoje tělo a učím se mu naslouchat. Náročné životní období mne přivedlo k hledání cesty zpět k mému tělu. 

 

Pomáhám lidem uvolnit ztuhlé svaly, odstranit svalovou bolest. Provázím své klienty cestou pohybu víc jak 10 let. Zdravím pohybem již 3 roky. Stala jsem se pohybovým specialistou a svoje zkušenosti  předávám dál, aby se i jiní lidé mohli stát sami sobě terapeutem.

bottom of page