top of page

Jak předejít bolesti hlavy, krční páteře?

Kolik hodin denně sledujeme obrazovku počítače nebo mobilu?

Osm, devět nebo snad deset hodin?!


V každém případě je to často každodenní rutina, během které je náš zrak vysilován. Oči pozorují obrazovku ze stále stejné vzdálenosti, ve stále stejném nastavení těla. Tělo si snadno najde úlevovou polohu, která není pro naši páteř zdravá. Hlava se nám dostane do takzvaného převisu, již není pěkně zarovnána nad pánví a hrudníkem. Uteče nám k obrazovce a lebka se mírně zhoupne vpřed a brada se sklopí dolů.


Podívejte se na oblast označenou šipkami. Krční páteř je přiskřípnutá a není zde žádný prostor! Vzadu pod lebkou máme sice drobnou, ale velmi významnou skupinu svalů. Jsou to čtyři páry svalů spojující týl hlavy s prvním a druhým obratlem krční páteře. Jejich funkce je zejména stabilizační, podílejí se také na pohybech hlavy.


Svalová vlákna těchto suboccipitálních svalů obsahují řadu receptorů – snímačů kontrolujících pozici těžké hlavy vůči gravitaci. Receptory měří napětí ve svalech a o postavení hlavy vůči krku posílají zprávu do mozku . Pro mozek je to důležitá informace ke koordinaci dalších svalů v těle a udržení celkové rovnováhy.V roce 2011 vědci objevili jednu velmi zajímavou schopnost svalu Rectus capitis posterior major (na obrázku modře) . Tento šikovný sval si "šahá" skrz naši páteř na vazivový obal pokrývající náš mozek a páteř - tzv. dura mater, tvrdou mozkomíšní plenu, chcete-li. Dura mater si na povrchu mozku představuji jako koupací čepici, z jemného materiálu, která Vás netahá za vlasy. Když se ale krční svaly stáhnou, inaktivují se věčným sezením u PC, tak zatahají i za dura mater. Jako kdyby se vám snažil někdo stáhnout koupací čepici, čepici, která je uvnitř naší lebky. Tahá vzadu v oblasti týlu. Stáhne se i povrch mozku a z jemné koupací čepice je tvrdá, malá čepice, která mozek a další části nervového systému pěkně sevře. Svírané jsou tak nervy, ale i krevní zásobení.


V momentě, kdy máme hlavu v záklonu, tak se oblast pod lebkou skřípne a tyto drobné svaly jsou neaktivní. Pokud takto sedíme často, tak se nastavení hlavy v předsunu zafixuje. Už není snadné vrátit hlavu tak, aby BRADA BYLA VODOROVNĚ s podlahou a hlava se dostala do ZÁKRYTU s hrudníkem a pánví.


Celkově lze předsun hlavy pro naše tělo označit za dlouhodobě neudržitelný.


Jak tedy udržet hlavu i během dlouhého pracovního dne na tom správném místě?

  • Odtlačit se od chodidel

  • Sedět na sedacích hrbolech - pánev se nezhoupne ani v před a ni vzad

  • Zacouvat hrudním košem

  • Vytáhnout hlavu vzad a temenem vzhůru
18121612_10155256884809127_4067932251443

Katka Machová

pohybový specialista

Miluji pohyb, miluji svoje tělo a učím se mu naslouchat. Náročné životní období mne přivedlo k hledání cesty zpět k mému tělu. 

 

Pomáhám lidem uvolnit ztuhlé svaly, odstranit svalovou bolest. Provázím své klienty cestou pohybu víc jak 10 let. Zdravím pohybem již 3 roky. Stala jsem se pohybovým specialistou a svoje zkušenosti  předávám dál, aby se i jiní lidé mohli stát sami sobě terapeutem.

bottom of page